Leserspørsmål – trening og intensitet i en hektisk hverdag